เทพไท น้อมรับคำวินิจฉัย ศาล รธน. สั่งพ้นสภาพ ส.ส.

เทพไท น้อมรับคำวินิจฉัย ศาล รธน. สั่งพ้นสภาพ ส.ส.

เทพไท โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ระบุว่าตน น้อมรับคำวินิจฉัย ศาล รธน. หลังถูกสั่งพ้นสภาพ ส.ส. ปมร่วมทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก น้อมรับคำวินิจฉัยของศาล รธน. หลังจากที่เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา นายเทพไท ถูกวินิจฉัยให้พ้นสภาพ ส.ส. เนื่องจากร่วมกระทำผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557

โดยข้อความที่นาย เทพไท เขียนระบุว่า 

“ผมขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกประการ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ก็เป็นแค่การทำให้ผมไม่มีโอกาสเข้าไปเป็นปากเสียง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ความเป็นนักการเมืองในสายเลือดของผม ยังคงดำรงอยู่ต่อไป ผมยังคงแสดงความเห็นทางการเมือง และเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิม ในฐานะนักการเมืองนอกสภา

การที่ผมได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา16ปี ย่อมมีความผูกพันใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน และได้ทำหน้าที่ส.ส.ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด สุดความสามารถของการเป็นตัวแทนของประชาชน

จากการเลือกตั้ง เมื่อ 24 มีนาคม 2562 เกือบ2ปีที่ผ่านมา ทำให้ผมได้เป็น ส.ส.สมัยที่4 ผมได้ผลักดันผลงานในฐานะ ส.ส.คนหนึ่ง มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วบ้าง และจะต้องมอบให้ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ผลักดันสานต่อในโอกาสต่อไปอีกหลายเรื่อง

สำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจของผม คือ

1.การปลดล็อคกระท่อม จนแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จนสำเร็จ

2.เรียกร้องค่าตอบแทนให้ อสม.เดือนละ1500บาท จากการสู้กับภัยโควิด-19

3.การจ่ายค่าเยียวยาของผู้ไม่มีโทรศัพท์ สามารถลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐได้

4.ผลักดันถนนท่องเที่ยวในเขต สปก. ของพื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด

5.เร่งรัดการก่อสร้างสะพาน 7 ชั่วโคตร ข้ามคลองการเกต อ.เชียรใหญ่ ให้แล้วเสร็จก่อนปี 2565

6.ผลักดันให้มีการขยายเขตของ กปภ.ในพื้นที่ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม

ส่วนงานที่จะฝากเพื่อให้การสานต่อ คือ

1.แก้ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ที่มีการเสนอให้ขุดคลอง ทำถนน รอบพื้นที่ป่าพรุ

2.โครงการท่อส่งนำ้ดิบขนาดใหญ่ เพื่อบริการให้กับ อบต.ต่างๆในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์

3.สร้างสถานีรถไฟบ้านวังวัว เป็นสถานีหลัก สถานีรถไฟเดิมปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ หรือสวนรถไฟ และปรับเปลี่ยนรางรถไฟ เป็นถนน8เลนเข้าสู่ตัวเมือง

4.สร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดแห่งใหม่ พื้นที่100ไร่ รูปแบบกีฬาในสวน(sport in park)

5.เร่งรัดโครงการพระราชดำริ แก้ปัญหานำ้ท่วมเมือง ให้สำเร็จในปี2566

6.แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น1ใน3เงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งต้องมีการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจ ให้การสนับสนุน และให้โอกาสทางการเมืองกับผม คือ พรรคประชาธิปัตย์พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช และเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกคน ตลอดถึงประชาชนคนไทย ที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั่วทั้งประเทศ”

ครม. เห็นชอบขยายเวลาตรวจโรค ต่อ วีซ่า คนต่างด้าว อีก 6 เดือน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และการอนุญาตอยู่ให้อยู่ในราชอาณาจักร (วีซ่า) เป็นกรณีพิเศษแก่ คนต่างด้าว ตามมติครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มติครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 และมติครม.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

การปรับแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติครม.วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และเพิ่มแนวทางการนำผู้ต้องกัก ออกมาทำงานกับนายจ้างที่มีความประสงค์จ้างงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงการระบาดระลอกใหม่ที่เป็นวงกว้างกระจายไปหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จนทำให้การดำเนินการตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีในหลายครั้งที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า ในขั้นตอนการตรวจสุขภาพและการต่อวีซ่าไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ซึ่งจะทำให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าว อยู่ในสถานะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ต้องกักที่ดำเนินคดีเสร็จสิ้นและรอการส่งกลับ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการปฏิเสธรับแรงงานกลับของประเทศต้นทาง ประกอบกับมาตรการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

เนื่องจากให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชนในประเทศไทยเป็นอันดับแรก ตามแนวทางการบริหารของรัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในทุกมิติ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ เรื่องทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก

แนะนำ : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี