เว็บสล็อตแตกง่ายการแยกสตรีออกจากกำลังแรงงานจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เว็บสล็อตแตกง่ายการแยกสตรีออกจากกำลังแรงงานจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อินเดียจำเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเว็บสล็อตแตกง่ายธุรกิจของผู้หญิง โดยไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังต้องส่งเสริมธุรกิจเหล่านี้ในระดับชาติด้วย HP Singh ประธานและกรรมการผู้จัดการ Satin Creditcare Network กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ BW Businessworld แก้ไขข้อความที่ตัดตอนมา: 

สถานะปัจจุบันของช่องว่างการจ้างงานระหว่างชายและหญิงเป็นอย่างไร?

เราอยู่ในสังคมที่มีรากฐานของปิตาธิปไตยที่เข้มแข็ง ช่องว่างในการจ้างงานและความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนระหว่างชายและหญิงในสังคมของเราเป็นที่แพร่หลายมานานหลายทศวรรษแล้ว ในสังคมของเรา ผู้ชายยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งมากกว่า นอกจากนี้ ช่องว่างการจ่ายเงินลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ผู้หญิงยังคงได้รับเงินน้อยกว่าผู้ชาย แม้จะมีประสบการณ์และทักษะเดียวกันก็ตาม แม้ว่าจะได้รับการยอมรับและมีการเปลี่ยนแปลง แต่เรายังคงมีทางยาวไป 

บอกเราเกี่ยวกับสถานะของธุรกิจเกิดใหม่ที่นำโดยผู้หญิงในอินเดีย 

ผู้หญิงในประเทศของเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อไม่เพียงแต่หาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับตนเองด้วย เต็มไปด้วยความสามารถและความคิด พวกเขากำลังทำลายอุปสรรคของสังคมและปูทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการหญิงในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างธุรกิจเหล่านี้ พวกเขายังประสบปัญหาเกี่ยวกับทุนและการยอมรับ การได้รับเงินกู้กลายเป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ คนเนื่องจากไม่มีหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นอย่างมากในการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้หญิงเหล่านี้ด้วยระบบสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน 

การปิดช่องว่างการจ้างงานสามารถขยาย GDP ของอินเดียได้เกือบหนึ่งในสามภายในปี 2050 คุณเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ ถ้าใช่อย่างไร?

เราเห็นด้วยกับการวิเคราะห์โดย Bloomberg Economics ซึ่งระบุว่าช่องว่างการจ้างงานสามารถขยาย GDP ของอินเดียได้เกือบหนึ่งในสามภายในปี 2050 การจ้างงานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา GDP ของประเทศ และ GEGI เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัดสิ่งนี้ การพัฒนาในระยะยาว 

เราเชื่อว่าการสนับสนุนผู้หญิงเหล่านี้ซึ่งความคิดและการทำงานหนักถูกสังคมละเลยอย่างง่ายดาย และเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและดูแลจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของชุมชนทีละคนในขณะที่บรรเทา ความยากจนจากภายในสังคม  

ในโลกปัจจุบัน ผู้หญิงไม่เพียงแต่ใฝ่หาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสร้างประวัติศาสตร์ผ่านนวัตกรรมและอัจฉริยภาพเท่านั้น แต่พวกเขายังต่อสู้กับการตีตราต่อการจ้างงานของผู้หญิงอีกด้วย การตระหนักและให้อำนาจแก่สตรีเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติของเราเท่านั้น 

การเพิกเฉยต่อช่องว่างที่สำคัญจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียอย่างไร

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับประชากรชนชั้นแรงงานเป็นอย่างมาก ผู้หญิงในประเทศของเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเพื่อเปลี่ยนแปลงพลวัตของการจ้างงานภายในประเทศของเรา 

ด้วยความต้องการและความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกภายในประเทศของเรา มีช่องว่างที่จะเติมเต็มสำหรับบริการและสินค้าที่มีให้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ จำเป็นต้องแต่งตั้งบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสมซึ่งสามารถฝึกอบรมและจัดการธุรกิจ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่ายได้ เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย